BekendmakingVerleende omgevingsvergunning gewijzigde 1e fase omgevingsvergunning vergroten melkveestal (uitgebreide procedure)

Achthoven
Gewijzigde eerste fase omgevingsvergunning voor het vergroten van een bestaande melkveestal, in afwijking van het geldende bestemmingsplan.
Locatie: Achthovenerweg 49c
De beroepstermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 22 oktober tot 3 december 2015 tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 49c  Leiderdorp Nederland