BekendmakingVerleende omgevingsvergunning herindeling bovenverdieping

De Baanderij
Herindeling van bovenverdieping en het brandveilig in gebruik nemen van die ruimte (2016-0148-OG01/034279)
Locatie: Vlasbaan 7
Datum besluit: 2 mei 2017

De beroepstermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 4 mei 2017 tot 15 juni 2017, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vlasbaan 7  Leiderdorp Nederland