BekendmakingVerleende omgevingsvergunning inrichten bouwplaats Bospolder

Verleend (reguliere procedure)

Inrichten van een bouwplaats tot en met 1 april 2019

Locatie                                 : Bospolder, nabij Doesmolenbrug

Datum besluit                   : 23 januari 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie