BekendmakingVerleende omgevingsvergunning kappen 24 bomen

Binnenhof
Het kappen van 24 bomen voor de omvorming van de Vossiuslaan. Herplant: ja (2017-0227-OG01)
Locatie : Vossiuslaan 10
Datum besluit : 22 januari 2018
Bezwaar tot : 7 maart 2018

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 25 januari 2018 tot 8 maart 2018, tenzij anders vermeld.
Vergunning inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vossiuslaan 10  Leiderdorp Nederland