BekendmakingVerleende omgevingsvergunning kappen bomen

Voorhof/Schansen en Dreven

Kappen van veertien bomen en het verplanten van vier bomen om de aanleg van nieuwe bushalten mogelijk te maken, Herplant: Ja 11 bomen
Locatie: Engelendaal, Persant Snoepweg, Rietschans
Datum besluit: 16 maart 2017

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 23 maart 2017 tot 4 mei 2017, tenzij anders vermeld.

Aangevraagde/verleende vergunningen inzien? Stuur een mailtje naar info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland en op Rietschans   Leiderdorp Nederland