BekendmakingVerleende omgevingsvergunning kappen bomen Poldertocht

Wijk Buitenhof

Het kappen van drie bomen (verstikken de onderbeplanting), geen herplanting

Locatie: Poldertocht

Datum besluit:  18 juli 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Poldertocht   Leiderdorp Nederland