BekendmakingVerleende omgevingsvergunning kappen boom Dotterbloemkreek

Wijk Voorhof

Het kappen van een boom (tast fundering naastgelegen woning aan), geen herplanting

Locatie: Dotterbloemkreek 1

Datum besluit: 16 juli 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dotterbloemkreek 1  Leiderdorp Nederland