BekendmakingVerleende omgevingsvergunning kappen van 2 bomen Maarten 't Hartstraat

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk Buitenhof

kappen van 2 bomen

Locatie                        :           Maarten 't Hartstraat

Datum besluit             :           11 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Maarten t Hartstraat   Leiderdorp Nederland