BekendmakingVerleende omgevingsvergunning legalisatie brug

Verleend (reguliere procedure)

Achthoven

Vergunning voor legalisatie brug
Locatie: Achthovenerweg 7
Datum besluit: 6 juni 2017

Wilt u aangevraagde/verleende vergunningen inzien? Mail dan naar info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 7  Leiderdorp Nederland