BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Meerburglaan 34

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure).

Wijk Buitenhof

Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Locatie                                   :           Meerburglaan 34

Datum besluit                         :           14 juni 2011

Datum bezwaar tot en met    :           27 juli 2011

 De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

 De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 22-6-2011 tot en met 3-8-2011 (tenzij anders vermeld).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam,  het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Meerburglaan 34  Leiderdorp Nederland