BekendmakingVerleende omgevingsvergunning ophogen balkonhek

Vogelwijk

Ophogen van balkonhek d.m.v. plexiglas frames, van 70 cm naar 110 cm (2016-0180-OG01/037021)
Locatie: Laan van Berendrecht 204
Datum besluit: 6 december 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 8 december 2016 tot 19 januari 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Berendrecht 204  Leiderdorp Nederland