BekendmakingVerleende omgevingsvergunning organiseren prestatieloop Koningsdag

Leyhof/Buitenhof/Binnenhof

Organiseren van een prestatieloop op Koningsdag 27 april 2015

Locatie: Leyhof, Buitenhof, Binnenhof

Datum besluit: 15 april 2015

 De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 16 april tot en met 28 mei 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leyhof   Leiderdorp Nederland en op Buitenhof   Leiderdorp Nederland en op Binnenhof   Leiderdorp Nederland