BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Plaatsen dakkapel Anna van Saksenstraat 19

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Oranjewijk

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Locatie                        :           Anna van Saksenstraat 19

Datum besluit             :           15 november 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Anna van Saksenstraat 19  Leiderdorp Nederland