BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel Fredrik Hendriklaan 108

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Oranjewijk

plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Locatie                        :           Fredrik Hendriklaan 108

Datum besluit             :           8 november 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Fredrik Hendriklaan 108  Leiderdorp Nederland