BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel Tinnegieter 10

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Buitenhof

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Locatie                        :           Tinnegieter 10

Datum besluit             :           6 december 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Tinnegieter 10  Leiderdorp Nederland