BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen dakopbouw

Oranjewijk

Plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning en plaatsen van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde van de woning (2017-0102-OG01/ 048178)
Locatie: Mauritssingel 128
Datum besluit:16 augustus 2017
Bezwaar tot: 28 september 2017

Plaatsen van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde van de woning (2017-0103-OG01/ 048181)
Locatie: Mauritssingel 130
Datum besluit:16 augustus 2017
Bezwaar tot: 28 september 2017

Wilt u vergunningen inzien? Mail naar info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Mauritssingel 128  Leiderdorp Nederland en op Mauritssingel 130  Leiderdorp Nederland