BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen hoogwerker

Leyhof
Plaatsen van een hoogwerker en bouwplaats i.v.m. het plaatsen van nieuwe kozijnen van 26 november t/m 19 december 2018 (2018-0155-OG01)
Locatie : ter hoogte van Poortwacht 54 t/m 69
Datum besluit : 21 november 2018

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 28 november 2018 tot 9 januari 2019, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Poortwacht 54t/m69  Leiderdorp Nederland