BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen keetwagen Lijsterstraat / Johan Wagenaarstraat

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Vogelwijk/Buitenhof

tijdelijk plaatsen van een keetwagen op parkeerplaatsen in de Lijsterstraat en Johan Wagenaarstraat

Locatie                        :           Lijsterstraat / Johan Wagenaarstraat

Datum besluit             :           11 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijsterstraat   Leiderdorp Nederland