BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen kraan Ommedijk

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk Buitenhof

tijdelijk plaatsen van een kraan t.b.v. de opening van de Ommedijk

Locatie                        :           Engelendaal

Datum besluit             :           11 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ommedijk   Leiderdorp Nederland