BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen opslagcontainer Dr. van Rhijnstraat 19

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Kerkwijk

tijdelijk plaatsen van een opslagcontainer

Locatie                        :           Dr. van Rhijnstraat 19

Datum besluit             :           6 december 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland