BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen raampje

Verleend (reguliere procedure)

Leyhof

Het plaatsen van een raampje in de badkamer (2018-0010-OG01)
Locatie : Dijkwacht 54
Datum besluit : 7 februari 2018

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 8 februari tot 22 maart 2018, tenzij anders vermeld.

Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dijkwacht 54  Leiderdorp Nederland