BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen van dakkapel Simon Ouwerkerkstraat 5

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 Wijk Zijlkwartier

Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Locatie                        :           Simon Ouwerkerkstraat 5

Datum besluit             :           5 juli 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Ouwerkerkstraat 5  Leiderdorp Nederland