BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Plaatsen van een landbouwkapschuur Achthovenerweg 1A

Verleende vergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning.

Wijk Achthoven

plaatsen van een landbouwkapschuur

Locatie                        :           Achthovenerweg 1A

Datum besluit             :           22 augustus 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg  1A  Leiderdorp Nederland