BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen van reclame

Elisabethhof

Het plaatsen van een aangepaste reclame (welkomstborden) en 5 groepen van 3 vlaggenmasten met een hoogte van 8 meter t.b.v. reclame uiting. (2016-0163-OG01)
Locatie: Hoogmadeseweg 60 Leiderdorp
Datum besluit: 11 oktober 2016

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg 60  Leiderdorp Nederland