BekendmakingVerleende omgevingsvergunning realiseren project Fietsverbinding Ruigekade Polder Achthoven, in afwijking geldende bestemmingsplan (uitgebreide procedure)

Polder Achthoven
Realiseren van het project Fietsverbinding Ruigekade Polder Achthoven, in afwijking van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Leiderdorp Bospolder, Doeshofpolder, Achthovenerpolder" (NL.IMRO.0547.OVruigekade-VG01).
Locatie: Polder Achthoven
Datum besluit: 30 mei 2016

De beroepstermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 2 juni 2016 tot 14 juli 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Polder Achthoven   Leiderdorp Nederland