BekendmakingVerleende omgevingsvergunning rectificatie Voorhof vergroten woning, afwijken bestemmingsplan (uitgebreide procedure)

Rectificatie Voorhof
Vergroten woning, afwijken van bestemmingsplan (2014-0193-OG01)
Locatie: Persant Snoepweg 3A
Datum besluit: 3 november 2015 (was 27 oktober 2015)

De beroepstermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 5 november tot 17 december 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 3A  Leiderdorp Nederland