BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Slopen en verbouwen pand Touwbaan 26

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk De Baanderij

het slopen van gevels en indelingswanden en het verbouwen van het pand tot 6 bedrijfsruimten

Locatie                        :           Touwbaan 26

Datum besluit             :           15 november 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan 26  Leiderdorp Nederland