BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Slopen van asbest Wilddreef 52

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

De Schansen

slopen van asbest in de woning

Locatie                        :           Wilddreef 52

Datum besluit             :           22 november 2011

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Wilddreef  52  Leiderdorp Nederland