BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Tijdelijk plaatsen van een container Boekenburg 5

Verleende vergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning.

Wijk Ouderzorg

tijdelijk plaatsen van een container

Locatie                        :           Boekenburg 5

Datum besluit             :           23 augustus 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boekenburg 5  Leiderdorp Nederland