BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Tijdelijk plaatsen van een container Oltmansdreef 19

Verleende vergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning.

Wijk Binnenhof

tijdelijk plaatsen van een container

Locatie                        :           Oltmansdreef 19

Datum besluit             :           23 augustus 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Oltmansdreef 19  Leiderdorp Nederland