BekendmakingVerleende omgevingsvergunning toestaan tweede bedrijfswoning

't Heerlijk Recht

Het planologisch toestaan van een tweede bedrijfswoning in de vorm van een ligplaats voor een woonboot, op de locatie Boomgaardlaan 16A (2017-0234-OG01)
Locatie : Boomgaardlaan 16
Datum besluit : 14 februari 2018
De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 15 februari 2018 tot 29 maart 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 16  Leiderdorp Nederland