BekendmakingVerleende omgevingsvergunning uitbreiden 2e verdieping (reguliere procedure)

Ouderzorg
Het uitbreiden van een tweede verdieping door het dicht bouwen van een bestaand dakterras aan de achtergevel (2015-0183-OG01)
Locatie: Van Poelgeestlaan 75
Datum besluit: 1 december 2015

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 3 december tot 14 januari 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Poelgeestlaan 75  Leiderdorp Nederland