BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen 2 essen en een eik

Bloemerd

Vellen van 2 essen en een eik (herinrichting terrein), herplant 7 bomen (soort nader te bepalen)
Locatie: Bloemerd 2
Datum besluit: 19 april 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd 2  Leiderdorp Nederland