BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen 3 essen en herplant 3 bomen

Voorhof

Vellen van 3 essen (herinrichting straat), herplant 3 bomen (soort nader te bepalen)
Locatie: Persant Snoepweg
Datum besluit: 19 april 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland