BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen 3 haagbeuken

Vellen van 3 haagbeuken (te groot voor groeiplaats, leveren overlast omwonenden), herplant 2 beverbomen

Locatie: Rosenburg 10 – 12

Datum besluit: 29 mei 2014

Bezwaar tm: 15 juli 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Rosenburg 1012  Leiderdorp Nederland