BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen 97 bomen i.v.m. bouwrijp maken terrrein 'Kavel 1 Vierzicht' (reguliere procedure)

Elisabethhof
Vellen van 97 bomen (diverse soorten) i.v.m. het bouwrijp maken van het terrein "Kavel 1 Vierzicht" (2015-0200-OG01)
Locatie: tegenover Simon Smitweg 7
Datum besluit: 11 januari 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 21 januari tot 3 maart 2016, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg   Leiderdorp Nederland