BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen bomen

Vellen van een es en een kastanje ( resp. kroonsterfte en bloedingsziekte), herplant een zoete kers

Locatie: park de Bloemerd

Datum besluit: 16 juli 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland