BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen boom

Ouderzorg

Vellen van een kastanjeboom (kroon is zwaar beschadigd en boom heeft bloedingsziekte). Herplant: Ja, soort nader te bepalen (2017-0070-OG01/045855)
Locatie: Laan van Berendrecht 11
Datum besluit: 20 juni 2017

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 22 juni 2017 tot 3 augustus 2017, tenzij anders vermeld.
Vergunningen inzien? Mail naar info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Berendrecht 11  Leiderdorp Nederland