BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen els i.v.m. bouwrijp maken terrein (reguliere procedure)

't Heerlijk Recht
Vellen van een els i.v.m. bouwrijp maken terrein "Kavel M Boomgaardlaan", de boom zal gecompenseerd worden binnen het W4 project. (2015-0201-OG01)
Locatie: Boomgaardlaan
Datum besluit: 17 december 2015

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 24 december 2015 tot 4 februari 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan   Leiderdorp Nederland