BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen es

Vellen van een es (overlast omwonenden), herplant 1 eik

Locatie: kruising Buitenhoflaan/ Zomerkade

Datum besluit: 24 maart 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Buitenhoflaan   Leiderdorp Nederland