BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen es

Buitenhof

Vellen van een es (staat te dicht op de gevel van de naastgelegen woning), herplant een lijsterbes (2017-0118-OG1)
Locatie: Buitenhoflaan 32
Datum besluit: 18 september 2017

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 21 september tot 2 november 2017, tenzij anders vermeld.

Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Buitenhoflaan 32  Leiderdorp Nederland