BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen sierkersen

Vellen van vier sierkersen ( twee dode bomen en twee in slechte conditie ), herplant vijf essen Locatie: Lijsterstraat

Datum besluit: 28 oktober 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijsterstraat   Leiderdorp Nederland