BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen van 2 bomen i.v.m. aanpassingen riolering, herplant op nader te bepalen locatie (reguliere procedure)

Zijlkwartier
Vellen van een populier en een es (bomen moeten wijken vanwege aanpassingen aan de riolering, herplant op nader te bepalen locatie) (2015-0207-OG01)
Locatie: Zijloordkade 20/27
Datum besluit: 14 januari 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 21 januari tot 3 maart 2016, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijloordkade   Leiderdorp Nederland