BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vellen van 5 bomen tussen Fluitekruidzoom/ Persant Snoepweg

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Voorhof

het vellen van 5 bomen (dunning)

Locatie                        :           Tussen Fluitekruidzoom en de Persant Snoepweg

Datum besluit             :           6 december 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland