BekendmakingVerleende omgevingsvergunning verbouwen Sissalbaan

De Baanderij

Aanpassen van entree Sisalbaan 5 en Sisalbaan 13, verbouwen van Sisalbaan 13 van huidige warmte krachtcentrale tot bedrijfsruimte ( 2016-0109-OG01/ 031241)
Locatie: Sisalbaan 5 en Sisalbaan 13
Datum besluit: 2 september 2016
Bezwaar t/m: 14 oktober 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 8 september 2016 tot 20 oktober 2016, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Sissalbaan 513  Leiderdorp Nederland