BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vergroten aanbouw Zijldijk 5

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk Zijlkwartier

vergroten aanbouw

Locatie                        :           Zijldijk 5

Datum besluit             :           5 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 5  Leiderdorp Nederland