BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vergroten badkamer

Oranjewijk

Het vergroten van de badkamer op de eerste verdieping aan de voorzijde van de woning (2016-0197-OG01/ 038499)
Locatie: Mauritssingel 140
Datum besluit: 14 februari 2017
De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 16 februari 2017 tot 30 maart 2017, tenzij anders vermeld.

Wilt u de aangevraagde/verleende vergunningen inzien? Dan kunt u een afspraak maken via info@leiderdorp.nl of (071) 54 58 500.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Mauritssingel 140  Leiderdorp Nederland