BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vervangen brug

Ouderzorg

Vervangen van een bestaande brug door een brug met dezelfde afmetingen
(2016-0209-OG01/ 039271)
Locatie: ter hoogte van de Van Diepeningenlaan 2
Datum besluit: 31 januari 2017

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 2 februari 2017 tot 16 maart 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 2  Leiderdorp Nederland