BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vervangen keukenraam Simon Vinkenoogstraat

Buitenhof

Het vervangen van een keukenraam door kunststof raam

Locatie                                 : Simon Vinkenoogstraat 9

Datum besluit                   : 5 februari 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Vinkenoogstraat 9  Leiderdorp Nederland