BekendmakingVerleende omgevingsvergunning vervangende nieuwbouw en uitbreiden ligboxenstal

Achthoven
Vervangende nieuwbouw en uitbreiden van een een ligboxenstal (2015-0133-OG02)
Locatie: Achthovenerweg 29
Datum besluit: 26 januari 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 28 januari tot en met 10 maart 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 29  Leiderdorp Nederland